25 Temmuz 2010 Pazar

Nişastaya Duyarlık ,Nişasta Intoleransı, Nişastaya Tahammülsüzlük

Nişastaya Duyarlık (Nişasta Intoleransı, Nişastaya Tahammülsüzlük)

Nişastaya duyarlı olan kişilerin sindirim kanalında nişasta tam sindirilemez ve dışkıda nişasta tanecikleri çıkar. Sindirilemeyen nişasta kısa sürede incebağırsaktan kalınbağırsağa geçer, orada değişiklikler sonucu oluşan asitler bağır­sak mukazasım incitir. Nişastanın sindirim güçlüğü hastalığı daha çok çocuk­larda görülür. Karında ağrı, sürgün ve gaz gibi rahatsızlıklar yapar.
Bu hastalıkta beslenmede ana ilke, hastanın durumuna göre, nişastayı azalt-, mak ya da diyetten çıkarmaktır. Nişasta sindirimsizliği olan hastaların beslen­mesinde dikkat edilmesi gereken noktalar, öteki sindirim ve emilme güçlüğü has­talıkları için belirtilenler gibidir. Önce belirtilenlere ek olarak bu hastalıkta bes­lenmede şu esaslarada uyulmalıdır:
1. Diyette nişasta kısıtlanır. Ağır olgularda, tahıl ve tahıl unlarıyla yapı­lan yiyecekler, kuru baklagiller, nişasta, patates ve öteki nişastalı besinler diyet­ten tümüyle çıkarılır ya da çok azaltılır. Hastanın durumu düzeldikçe kısıtlama gevşetilir.
2. Hastanın karbonhidrat ihtiyacı daha çok bal, pekmez, marmelat, reçel, meyve pelteleri gibi yiyeceklerle karşılanır.
3. Orta derecede yağ verilir. Hastada sürgün varsa yağ kısıtlanır.
4. Diyet, hastanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlayacak şekilde düzen­lenir.

Laktoza Doyarlılık ,Laktoz Intoleransı, Laktoz Tahammülsüzlüğü

Laktoza duyarlı kişilerin incebağırsağında laktoz sindirilemez. Bu hastalık küçük çocuklarda ve yetişkinlerde yaygın olarak görülür. Amerika’da yaşayan .siyah ırkta % 60-80, beyaz ırkta % 5-10 dolayında olduğu bildirilmektedir. Ak­deniz ve Ortadoğu ülkelerinde ve Türkiye’de laktoz sindirimsizliğine sık rastlan­maktadır.
Küçük çocuklarda laktozun kullanılamayışı, doğuştan bir bozukluk nede­niyle laktaz enziminin yapılamayışına bağlanmaktadır. Yetişkinlikte ise, sindi­rim kanalında başka bozukluk ve hastalıklardan da ileri gelebileceği, enzim ye­tersizliğinin de rolü olduğu sanılmaktadır.
Laktoz, sütte bulunan bir şekerdir. Laktoz sindirim güçlüğü olan kişiler süte duyarlı olurlar. Süt içildikten bir süre sonra, hastalıklı kişilerde karın ağrı­sı, gurultu olur ve sürgün (ishal) yapar. Dışkıyla önemli miktarda laktoz ve lak­tik asit atılır. Diyetten süt çıkarılınca hastada bir bozukluk görülmez.
Laktozu iyi kullanamayan çocukların diyetinden süt ve sütlü besinler çıkarı­lır. Laktozu alınmış süttozu varsa, ondan süt yapılır, soya sütünden ve öteki ku­ru baklagillerden yararlanılır. Çocuğun durumu düzeldikçe, diyetine azar azar süt ve sütlü tatlılar eklenir. Yoğurt ve mahallebi denenir. Çocuğun duyarlık de­recesine göre süt, yoğurt, sütlü tatlı miktarı artırılarak ve azaltılarak denenir. Dokunmayan miktar bulunur. Aym uygulama yetişkinler için de geçerlidir.
Yetişkinler çocuklardan daha az duyarlı olabilirler. Süte duyarlı olan kişi­ler, süt ürünlerine, sütlü yiyeceklere daha az duyarlı olabilirler. Bir hayvan sü­tüne duyarlı olan kişiler başka hayvan sütlerine duyarlık göstermeyebilirler. Yi­ne, sütün soğuk, sıcak içilmesi duyarlığı azaltabilir ya da artırabilir. O yüzden, sütün ve ürünlerinin değişik şekillerde ve miktarlarda alınarak denenmesi gere­kir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web