25 Temmuz 2010 Pazar

Kız Çocukları Neden Geç Gelişir

Geç gelişen çocuklar
Kızları, onların “normal” bulduğu yaşta âdet görmeye başlamamış olan ai­leler, çocuklarının gelişmesinin gecikti­ğini düşünerek hemen bir doktora baş­vururlar. Halbuki bir kızın, 16 yaşına gelinceye kadar âdet görmeye başlama­ması çok normal bir şeydir.
Geç geliştiği söylenen 16,5 yaşının al­tında bir kız için doktorun yapabileceği tek şey, onu âdet döneminin yakında başlayacağına inandırmak olacaktır. Doktor ayrıca, ailede geç âdet gören başka birinin olup olmadığını da sorabi­lir. Çünkü, âdet görme genlerimizin em­riyle başlar ve bu? yüzden şpyaçekim önemli bir etkendir.
Kız bu yaştan sonra da âdet görmeye başlamazsa, doktor bunu engelleyen herhangi bir sebep olup olmadığını araş­tırır. Ancak gecikme sebeplerini incele­meden önce, kızın genel sağlığını, bes­lenme düzenim ve zeka durumunu kont­rol edecektir. Ergenliği kontrol eden kromozomlarda ve bütün salgı bezlerin­de bir düzensizlik olup olmadığını da araştırır. Bu tip düzensizliklerin çoğu, uygun tedaviyle düzeltilir ve vücut nor­mal gelişimine devam eder.
Doktor gizli bir temel bozukluk olma­sı halinde ender olmak üzere hormon te­davisi uygulayabilir.
Bazı ender durumlarda vücut, cinsi­yet kromozomlarındaki anormallik yü­zünden hiçbir zaman tam ergenliğe eri­şemez. Bu durumda sürekli uygulana­cak bir hormon tedavisi cinsî özelliklerin gelişimini harekete geçirmesi ve bu “su­nî’ ergenlik döneminden sonra da de­vam etmesini sağlaması bakımından faydalı olabilir

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web