25 Temmuz 2010 Pazar

Kötücül Yumurtalık Urları


Sıvı içeren urlar olan yumurtalık kistlerinin yanısıra, daha ender raslanan, katı içerikli birçok yumurtalık uru çeşidi vardır.

Yumurtalık Kanserleri

2 grup ayırdetmek gerekir: Birincil kanserler; ikincil kanserler.

Birincil kanserler

İncelenmelerinden, yumurtalık kistlerinin yozlaşması bölümünde sözetmiştik. Bunlar, kistadeno kanserlerdir. Apansızın gelişebilirler ya da bir yumurtalık kistinin evrimine ihtilat olarak eklenebilirler.

Kistlerde olduğu gibi, seröz kanserler ve sümüksü kanserler ayırdedilir.

Seröz kistadenokanserler ya da tomurcuklu seröz kanserler

Bu kanserler, urun gerek içinde, gerekse dışında gelişebilen tomurcuklarla kaplıdır. Seröz kista: denokanserlerin bütün ciddiliğini, bu tomurcuklar oluşturur; çünkü çevreye yayılma ve yavaş »yavaş ve hiç bir engel tanımadan karın zarını, küçük leğeni ve ince barsağı kaplama eğilimindedirler.

Sümühsü kistadenokanserler

İyicil sümüksü kistadenomların, kötücül. yozlaşmasıyla oluşur. Bazen, iki taraflıdır. Kendiliğinden yırtılmalar ve leğen dokularına yapışmalar gösterir. Yırtılma sonucu, jelatinsi madde, karın içine yayılır (karın zarının jelatinsi hastalığı).

İkincil kanserler

Özellikle, aşağıdaki organların kanserleri, yumurtalığa yayılma (metastaz) yapabilirler:

— dölyatağı gövdesi kanseri (dölyatağı mukozası kanseri);

— meme kanseri;

— sindirim sistemi kanseri.

Teşhis

Yumurtalık kanserlerinin teşhisi, yumurtalık kistlerinin teşhisiyle aynıdır. Ama, yakın dönemdeki bir zayıflama ya da leğen ağrıları dikkat çekebilir ve yumurtalık urunun kötücül olduğunu düşündürebilirler.

Yumurtalık kanserinin teşhisi, çoğunlukla ameliyatta tomurcukların bulunmasıyla konur.

Evrim

Evrim, önceden kestirilemez; çünkü, bazı kanserlerin hızla tekrarlamasına karşılık, bazıları uzun süre değişmeden kalır ve iyileşmiş görünürler.

Yüzeyi büyük tomurcuklarla kaplı, kist biçiminde büyük yumurtalık uru. Yumurtalığın birincil kanseri sözkonusudur ve cerrahi girişim gerektirir.

Tedavi

Her şeyden önce cerrahidir.

Gerçekten ameliyat, kesin teşhisin konmasını, kanserin yaygınlığını değerlendirmeyi ve bütün bozunları çıkarmayı sağlar. Kanser teşhisinin. kesin olduğu durumlarda dölyatağınm tümünün ve 2 taraflı dölyatağı borularının çıkarılmasına dayanır.

Tekrarlamaları önlemek için, ameliyatlardan sonra, çoğunlukla ışın tedavisi uygulanır. Ayrıca, çıkarılması gereken yeni tomurcuklar bulunup bulunmadığım denetlemek için 4-6 ay sonra yeni bir girişimde bulunulabilir.

Öteki Yumurtalık Urları

Son derece ender raslanırlar ve genellikle ilgi çekici özellikler gösterirler.

— bazı urlar, cinsel içsalgı belirtileriyle açığa çıkarlar (hormon salgılayan yumurtalık urları). Bunlar, ya kadınlaştırıcı urlardır (küçük bir kızda erken ergenlik belirtilerine, yaşdönümünde bir kadında âdet kanamalarıyla ilgisi olmayan kanamalara, üreme etkinliği dönemindeki bir kadında âdet kanaması bozukluklarına yolaçabilirler) ya da erkekleştirici urlardır (tersine, âdet görmemeye, kıllanmaya ve ses kalınlaşmasına neden olurlar);

— Meigs sendromunda olduğu gibi bazı urlar, göğüs ve karın boşluğunda sıvı toplanmasına yol açarlar; bu sıvı, ancak yumurtalık uru çıkarıldıktan sonra yiter; bağdokusu uru tipinde iyicil bir ur bulunur;

Karın ipine bakma muayenesinde, sol dölyatağı borusunda, başlangıç döneminde ivegen iltihap. Dölyatağı borusunun hacminin arttığı, ödemli ve aşırı damarlı olduğu görülmektedir.

— bazı urlar, yumurtalığın üreme hücrelerinden (yumurtacık hücreleri), yani yumurtacığa dönüşen hücrelerden gelişirler: Bu urlara disgerminomlar denir. Bütün bu urların, ameliyatla çıkarılmaları (bağdokusu uru dışında) gerekir; çünkü, gelecekleri önceden kestirilemez.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web