25 Temmuz 2010 Pazar

Döl Yatağı Borularının Bağlanması


Süreğen akciğer hastalıklarında, ameliyat edilemeyen ya da ameliyattan sonra tekrarlayan kalp hastalıklarında, süreğen böbrek iltihabı, böbrek veremi gibi böbrek hastalıklarında, tekrarlanan sezaryenler gibi doğumla ilgili hastalıklarda, mültipl skleroz, kas yorgunluğu hastalığı, erken bunama, şizofreni gibi sinirsel ve ruhsal hastalıklarda, Basedow, Addison gibi hormon hastalıklarında, bir kulak hastalığı olan otosklerozda ve kötücül urlarda, bu girişim uygun görünmektedir.
Boruları bağlama tekniği

Dölyatağı borularında sürekli bir tıkanıklık, çeşitli biçimlerde gerçekleştirilebilir. En yalın ve yaygın olanı Pomeroy yöntemidir. Bu yöntem, bir kıskaçla yakalanan dölyatağı borusuna, boruyu ezmeden bir kulp yapmaya dayanır. Kulbun tabanına l nolu kromlu katgütle bir düğüm atılır ve kulp makasla kesilir.

Böylece, dölyatağı borusunun yaklaşık 2 sm’lik bir bölümü çıkarılmış olur. Kromlu katgütle atılan dikiş yavaş yavaş erir ve iki ucun arasının giderek açılmasını sağlar. Sezaryenden, dölyatağı çıkarma ameliyatından ya da doğumlardan sonra yeğ tutulan bir yöntemdir.

Madlener ameliyatı uzun süre başlıca yöntem olmuştur; ama bağlanmadan önce dölyatağı boruları iyice ezildikleri halde yeniden geçirgenlik kazanmaya başladıkları için, günden güne bırakılan bir yöntemdir.

Aşağı yukarı Pomeroy yönteminin aynıdır. Önce dölyatağı borusunun bir kıvrımı kaldırılıp tabanı düzeyinde kıskaçlarla ezilir; daha sonra halkanın ezilen her bölümüne, erimeyen bir dikiş atılır.

Ateş her zaman aynı termometreyle, sabah uyandıktan sonra yataktan kalkmadan, aynı saatte ölçülmeli ve hemen bir grafik üstüne işaretlenmelidir.

Çağdaş bir teknik

Gözün denetimi altında karın içine bakma muayenesi yardımıyla karın içinde uygulanan bu kısırlaştırma işlemi, yeni kullanılmaya başlanan bir tekniktir.

Dölyatağı borularını bağlama tekniği.
— 1. Noktalı çizgi, keşi çizgisini belirtmekte, düğüm borunun her iki ucunu yerinde tutmaktadır.
— 2. Girişimden sonraki görünüm, bağlama ipi kısa sürede eriyecektir.
— 3. Aylarca sonraki sonuç.

İyi yanları

Çok kısa bir süre hastanede yatmanın yeterli oluşu, çok küçük bir keşi çizgisiyle gerçekleştirilmesi, bu yöntemin başlıca üstünlüğünü oluşturur.

Dölyatağı borusu belirli bir bölümde ısıyla yakılır. Giriş yolu karın içine bakma muayenesinin aynıdır ve girişim, göbek düzeyinden, içeri sokulan optik bir sistemle donatılmış bir boru aracılığıyla gerçekleştirilir.

Sakıncaları

Çok deneyimli cerrahlar gerektirmesi, dölyatağı borusunun ısıyla yakılmasından sonra oluşan kabuğun düşmesi sırasında ortaya çıkabilen ve kanamayı durdurmak için yeniden bir girişim gerektiren ikincil kanama tehlikeleri, bu tekniğin en önemli sakıncalarıdır.

Sonuç

Bütün eleştirilere karşın, dölyatağı borularının bağlanması çok iyi bir doğum kontrol yöntemidir. Özellikle kadının annelikten kesinlikle vazgeçtiği durumlarda en iyi yolu oluşturur.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web