25 Temmuz 2010 Pazar

Üreme Organlarının Şekil Bozuklukları ve Cinsiyet Anormallikleri


ÜREME ORGANLARININ ŞEKİL BOZUKLUKLARI VE CİNSİYET ANORMALLİKLERİ

İnsanda gelişme, soyaçekim, hormonal, fiziksel, kim­yasal ve bugün için henüz aydınlatamadığımız daha bir­çok faktörün etkisi altında normal yoldan ayrılabilir ya da belirli bir devrede duraklar, Böylece cinsel organların çeşitli şekil bozuklukları ortaya çıkar. Bunlar genellikle birkaç grupta toplanabilir:


1 — Her iki yumurtalığın birden olmayışında genel­likle hayat mümkün değildir. Daha çok bir yumurtalığın yokluğu görülür. Bu durum aynı taraf böbreğinin ve id­rar yolunun da olmamasıyla birliktedir. Gene kadında va-ginanm olmaması hemen her zaman iç üreme organları­nın ağır gelişme bozukluklarıyla bir aradadır. Daha- en­der olarak bunların bir kısmı gelişmiş ve yalnızca vajinanın alt parçası gelişmemiş olabilir.

2 — Cinsel organlar sisteminin bir kanal şeklinde açılmaması yer yer bozukluklara sebep olur. Bunlardan en sık görüleni kızlık zarıyla ilgili olanıdır. Üreme organ­larının tam olarak gelişmesine karşılık kızlık zarı ka­palı kalmıştır. Bu yüzden, âdetlerin başlamasıyla kan dı­şarı akamaz ve vaginanın içinde toplanır. Bu durum, hastaların gittikçe artan ağrılardan şikâyetle hekime baş vurmaları sonucu ortaya çıkar. Gecikilmiş vakalarda içe­ride kalan âdet kanı gitgide çoğalır ve rahim içinde de toplanmaya başlar. Böylelikle üreme organlarının fonk­siyonları da yetersiz bir duruma düşebilir. Oysa burada tedavi, kapalı olan kızlık zarının delinmesi ya da hafifçe yarılması gibi çok basit bir olaydan başka bir şey değil­dir. Bu doğuştan kapalılık daha üst kısımlarda, vajinada, rahimde de görülebilir.

3 — Rahim içi hayatın 5. ve 6 haftalarından sonra her iki taraftaki cinsel organ taslaklarının birleşmesi ola­yı başlar. Bu gelişme 15. ile 16. haftalarda tamamlanır. Eğer bunlar birleşemez ve ayrı ayrı gelişmelerini sürdü­rürse yukarıdan aşağıya doğru sağlı sollu birer organ şeklinde kalır. Bunların hepsini ayrı ayrı incelemek ge­reksiz olduğundan şimdi doğrudan doğruya seks anormal­liklerinin tanımlanmasına geçiyoruz.

Erken bulûğ — Normal bulûğ çağından önce cinsel organlar ve ilerideki bölümlerde anlatacağı­mız ikincil seks karakterlerinde görülen erken gelişme, hemen her zaman kişinin genel gelişmesiyle birliktedir. En sık görülen şekli kız çocuklarında, organlarla ilgili hiçbir bozukluğun bulunmadığı şekildir. Buna karşılık bir kısım erken gelişme vakalarında urlar, merkez sinir sistemiyle ilgili ur ya da iltihaplar sebep olarak buluna­bilir, ilk şekilde, çocuğun gelişmesi yumurtalık fonksi­yonları yönünden de normaldir. Bu yüzden âdet görme ve gebelik de görülebilir. Şimdiye kadar yayımlanan en genç vaka Peru’lu bir kızdır. Daha 8 aylıkken âdet görmeye başlamış, 5. yaşı içinde gebe kalmış ve sezaryenle 3 ki­lonun üstünde bir çocuk doğurmuştur.

Cinselgerilik — Bu gibi vakalarda ortak özellikler cinsel organların gelişmesinde durma ve âdet­lerin başlamamasıdır. Bunlarda ya hipofiz bezinde ya da yumurtalıklarda bir yetersizlik söz konusudur. Klasik görünüş cücelik şeklindedir. Ama, vücut, kollar ve bacak­ların normaldeki birbirine oranı aynı kalır. Koltuk altı ve kasıkta kıl çıkmaz.

Erkekleşmiş kadın — Soyaçekimiyle, cinsiyeti ve üreme organları yönünden dişi olarak belir­lenmiş bazı insanlarda dış üreme organları görünüşte er­kekleşmeye doğru bir değişim yapmıştır. Bızır büyümüş, sanki erkeklik organını andırır bir şekil almıştır. Vajina tam olarak gelişmemiştir. Büyük dudaklar erkekteki torbaları hatırlatır. Kıllanma erkeğinkinin tipinde ola­bilir. Üreme organlarında görülen bu değişmelerin yanı sıra iskelet, kas yapısı gibi öteki sistemlerde de erkekleş­me belirtileri vardır. Bazan memelerin gelişmesi de er­kekte olduğu gibi geri kalır.

Kadınlaşmış erkek — Burada kişi soya­çekimiyle, cinsiyet ve üreme organları yönünden erkek olarak belirlenmiştir. Ama, dış üreme organları görünüş olarak bir kadınmkini andıracak şekilde gelişir. Testisler, ortada birleşmeyen ve büyük dudakları andıran tor­balar içinde bulunur. Daha ender olarak testisler inişle­rini tamamlamamış ve kasık kanalı ya da karın içinde kalmıştır. Küçük bir erkeklik organı ve yan yarıya ya da tam olarak gelişmiş bir vagina vardır. Bazılarında me­meler büyüyebilir. Bu tipler daha doğuşlarından başla­mak üzere kız çocuğu olarak kabul edilir ve böyle yetişti­rilir.
Bunlardan başka bir de her iki cinsin üreme organ­larının ve ikincil seks karakterlerinin bir arada bulundu­ğu ara şekil vardır ama, çok ender olarak rastlanır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web