25 Temmuz 2010 Pazar

İlk adet sırasında kadınlarda ki ruhsal bozukluklar


İlk âdet kanamalarının, ergenlik dönemindeki kız çocuğunda ruhsal etkileri olduğu kuşku götürmez. Bu değişiklik, çocuğun yaşamında önemli bir dönüm noktası, çocukluktan genç kızlığa geçişin belirtisidir. Geçişin sarsıntısız olması için, küçük kızın, annesi tarafından özenle bu duruma hazırlanmış olması gerekir. Olayın bir kusur ya da ceza değil, önemli ve değerli olduğunun, genç kızlığa geçişinin simgesi olduğunun küçük kıza annesi tarafından iyice anlatılmış olması gerekir. Ama genellikle bu böyle olmaz ve küçük kızın bu olay nedeniyle duyduğu sarsıntı, bütün genç kızlık yaşamını etkiler.

ilk-adet

Sabah uyandığında gördüğü kanı küçük kız, gece uyurken öldürülmek istendiği biçiminde yorumlayabilir; o zaman, özellikle zayıf iç yapılı, aşırı duyarlı çocuklarda, bu olay korkunç kuruntu ve korkulara yolaçabilir. Çocuk, gördüğü kanı, gece kendisine tecavüze yeltenildiği biçiminde de yorumlayabilir; o zaman da, gelecekteki cinsel yaşamına erkeklerden tiksinme, korkma duyguları ve kaçma isteği egemen olacaktır. Çocuk, tecavüze uğramış olma korkusunu kolayca açıklayamayacağından ve bu korkusunun etkilerini de gizli tutacağından, durum daha da ciddileşecektir.

Aşırı derecede koruyucu, evhamlı ve utangaç, cinselliği doğanın gereği normal bir olgu olarak karşılayamayan annelerin kızlarında, âdet kanamalarının, başladıktan hemen sonra kesildiği ve bu durumun yanısıra, önemli ruhsal bozukluklar belirdiği görülmüştür.

Bu bozukluklar bazen az yemek yeme, hattâ yemekten içmekten bütünüyle kesilme biçiminde belirebilir. Çocuk büyük ölçüde zayıflar, güçten düşer ve hemen hastaneye kaldırılması gerekir. Bu hastalığa sinirsel iştahsızlık (anorexia nervosa) adı verilir. Sözkonusu bozuklukların ardında, çocuğun, yaşadığı cinsel olguyu, yasak ve tehlikeli olarak görüp bundan kaçmak istemesi yatar. Bu genç kızların bilinçaltı, her şeyden önce, küçük bir kız olarak kalmak ve annenin koynundan ayrılmamak istemektedir. Saydığımız bu güçlüklerin gizli bir nedeni de toplumsaldır. Âdet kanamalarını toplum genellikle, kadının değerini düşüren, onu dokunulmaz yapan bir «pislik» olarak görür: «Bu gibi şeylerin sözü edilmez». Kadınlığın gereği olmakla birlikte, sanki ne olduğu belirsiz bir suçun kaçınılmaz cezasıymış gibi «kimseye farkettirmeden» katlanılması gerektiği düşünülür. Erkeklerde böyle sakıncalar olmadığı, dolayısıyle erkeklerin «cezalandırılmadığı» gözönüne alınırsa, kadına, kendine olan saygısını geri verebilmek, genç kızı da bu yersiz korkusundan kurtarmak için, bu konuda ayrıntılı ve doğru bilgi vermenin gereği ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. Fizyolojik bir olay olan âdet kanamaları, biyoloji derslerinde öteki konularla birlikte okutulsaydı, kuşkusuz kafalarda bu kadar çapraşık düşüncelere yolaçmazdi; başlamasıyla birlikte pek çok genç kızda yarattığını gördüğümüz büyük ruhsal dengesizlikler de ortadan kalkardı.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web