25 Temmuz 2010 Pazar

Mide Hastalıklarında Beslenme

Midenin Yapısı ve Çalışması
Mide, sindirim sisteminin en geniş olan ve yemek borusundan, sonraki bö­lümüdür. Diyaframın (karın boşluğunu göğüsten ayıran kas) hemen altındadır. Esnek yapıda ve 1.0-1.5 litrelik kapasitededir. Önemli mik­tarda besini alabildiği için günde 3-4 öğün beslenmek yeterli olmakta, çok sık ve çok az miktarda besin almaya gerek kalmamaktadır.
Midenin içyüzü epitelle örtülüdür. Yüzeysel epitel kat (mukoza) altında çeşitli salgıbezleri bulunur. Mide salgıbezlerinin herbirinde ayn özellikte salgı oluşur. Mide salgısı (özsuyu), çeşitli mide bezlerinin salgılarının karışımıdır. Gün­de 2-3 litre dolayında salgı oluşur. Asit reaksiyondaki bu özsuyun büyük bir bölümüde sudur.
Mide salgısında pepsin ve başka enzimler, hidroklorik asit, intrinsik etmen musin gibi değişik maddeler bulunur. Musin, midenin içzarını aside ve pepsin enzimine karşı korur.
Mide; salgıladığı enzimlerle ve öteki maddelerin yardımıyla, sindirim, emilim görevi yapar; ayrıca besinleri bir süre için depolar. Salgıların ve mide hare­ketlerinin yardımıyla besinler yan sıvı (kimüs) duruma gelir; bazı besin öğeleri­nin sindirimi başlar ve sürer; bir bölümü sindirime hazırlanır; bazıları emilir ya da emilebilecek şekle gelir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web