25 Temmuz 2010 Pazar

Memeler,Göğüsler

Memeler — Hernekadar memeler üreme organlarından uzak ve cinsiyetle doğrudan doğruya ilişkide gözükmüyorlarsa da, gerek doğumdan sonra çocuğun beslenmesinde, gerekse cinsel temas sırasında uyartıların başlatılmasında oynadıkları önemli rol yönünden, burada kısaca anatomik yapılarından söz etmeyi uygun buluyo­ruz.
Sağda ve solda olmak üzere meme bezlerinin bulun­duğu iki bölge memeler adını alır. Erkeklerde meme bez­lerinin gelişmesi geri kalır ve büyümez. Kadınlarda tersine, gelişen ve büyüyen bu bezlerin anatomik olduğu kadar fizyolojik yönden de büyük önem kazandıklarını görmek­teyiz.
Memelerin şekil ve büyüklükleri kişiye, yaşa, cinse ve ırka göre değişiklikler gösterir. Buluğ çağına kadar kü­çük olan memeler bu yaşlarda gelişerek bir yumruk bü­yüklüğüne böylelikle erişir. Genç kızlarda yarım küre şeklindedir; Gebelikte ve doğumdan sonra annelerde memeler aşırı de­recede büyür. Süt verme zamanı geçince bu büyüklük kay­bolarak memeler eski durumlarına döner ve gevşer. İkincil seks karakterleri anlatılırken bu konuya yeniden dönüle­cektir.
Memenin ortasında koni ya da silindir şeklinde koyu renkli bir çıkıntı bulunur. Bu kabartıya meme başı adı verilir. Doğuştan meme başları olmayan kadınlara rast­lanmaktadır. Buna karşılık, çok daha ender olmak üzere, çift meme başlı kadınlar da görülmüştür. Meme başının yüzeyi düz değildir. Birtakım küçük olukçuklar ve gene küçük delikler bulunur. Bunlar süt taşıyan boruların dı­şarı ağızlattıkları yerlerdir. Her meme başında delikler­den 10-20 tane kadar bulunur. Sonuç olarak memenin ya­pısında, üstünü örten deri, süt meydana getiren meme bez­leri, bunların dışa ağızlaşmasını sağlayan süt boruları ve gene meme bezlerini saran yağ dokusu vardır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web