25 Temmuz 2010 Pazar

Sahih Olmayan Nesebin Sonuçları

Sadece anasına sahih olmayan nesep bağı ile bağlanan çocuk onun soyadını alır, onun mirasçısı olur. Mahkeme vela­yeti de anaya verebilir. Buna karşılık, tanıma veya babalığa (kişisel sonuçlarıyla) hüküm suretiyle çocukla baba arasında gayrısahih nesep bağı kurulmuşsa, çocuk babanm soyadını alır. Baba, tıpkı sahih nesepli çocuğu gi­bi, çocuğuna bakmak, nafaka vermekle yükümlüdür. Çocuk babası­na ve ailesine mirasçı da olur, fakat onun sahih nesepli çocuklarıyla birlikte mirasçı olursa, onların alacağı payın ya­rısını alır.
Baba yönünden sahih olmayan nesep ilişkisi kurulmuşsa, mahkeme, çocuğun velayetini anaya veya babaya verebilir. Bu takdirde, velayeti almayan taraf ile çocuğun kişisel ilişkilerini de mahkeme belirleyecektir. Gayrısahih nesebin sözkonusu olduğu hallerde vela­yet, sahih nesepten farklı olarak, kendi­liğinden kurulmaz; yargıcın bir karar vermek suretiyle bunu belirlemesi gere­kir.
Sahih olmayan nesep ilişkisinin dü­zenlenmesi ile ilgili bu hükümler çağdaş gereklere uygun değildir. Bu sebeple Medenî Kanun’da yapılması düşünülen değişiklikler için de kanunun bu konuda­ki hükümleri de böylelikle ele alınmalıdır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web