25 Temmuz 2010 Pazar

Ağız Ülseri (aft)


Bazı kanser ilaçları ağızda yaraya ve ağız ülserine yol açabilir. Bu yan etkiler, genellikle tedavi başladıktan 5-10 gün sonra ortaya çıkar ve 3-4 hafta içinde iyileşir.
Doktor, enfeksiyonu önlemek için ağız gargarası vere­bilir. Bu durumda güçlü ağrı kesicilerin verilmesi de ihtimal dahilindedir.
Kemoterapinin uzun vadeli yan etkiler nelerdir?
Kemoterapi ilaçlan güçlüdür ve uzun vadeli yan etkile­re yol açabilir. Bunların kimisi ciddi, kimisi ise pek önemli olmayan etkilerdir. İlaçlar menopoza, âdetten kesilmeye, ateş basmalarına ve duygusal iniş çıkışlarada neden olabilir. Hasta doğal menopoza ne kadar yakın yaştaysa bu etki­nin ortaya çıkma riski o kadar yüksektir. 6 ay boyunca CMF alan 40 yaşın altındaki kadınlarda %35 oranında er­ken menopoza girme, dolayısıyla doğurganlığı kaybetme riski vardır. 40 yaşın üstündeki kadınlar için bu risk, yak­laşık %90′dır. Diğer ilaç kombinasyonlannın farklı risk oranlan vardır.Tedaviye başladığında 40′lı yaşların başında olan Jill, kemoterapiden kaynaklanan ani menopoz yüzünden sar­sılmış:


Menopoz aniden geliveren bir şok oldu benim için, Artık başka çocuk doğurma şansım yoktu. 44 yaşımdaydım ve yeniden çocuk sahibi olmak gi­bi bir düşüncem yoktu, Ama bu şansı tamamen kaybetmenin verdiği şoku yaşıyordum, 8 yıl sonra, şimdi bile üzülüyorum buna. Belki üzüntüm göğüs kanserinden değil, yaşlanmaktan kaynaklanıyor­dur. Bazen tek başıma yürürken aşırı duygusallaşıyorum. Sonra ‘Kendine gel,’ diyorum, ‘bunun kim­seye yararı yok,’”
Kemoterapi ilaçları, küçük de olsa, kronik kemik iliği supresyonu ile ikinci kanser riski taşır. Özellikle kan kan­seri…
Adriamycin oldukça etkili bir göğüs kanseri ilacıdır ama kalp için zararlı olabilir. Bu ilaçla tedavi edilen 200 kişiden birinde kalp hastalığı ortaya çıkmaktadır.

Özet
• Kemoterapi ilaçlan, asıl tümör içindeki veya vücutta başka bir bölgeye yayılmış kanser hücrelerini öldürür veya bu hücrelere zarar verir,
• Hızla bölünen kanser hücrelerini öldüren kemoterapi ilaçları, yine hızla bölünen saç, sindirim sistemi ve ke­mik iliği hücreleri gibi normal hücreleri de öldürür. Bu nedenle pek çok yan etkileri vardır.
• Verilecek ilacın dozunu ayarlamaK için, tedavi önce­sinde ve tedavi süresince hastanın kan sayımı yapılır.
• Kemoterapi şu durumlarda verilir: Ameliyattan önce tümörü küçültmek için; erken aşamadaki göğüs kan­seri ameliyatından sonra, özellikle kanser lenf düğüm­lerine sıçradığında; kanserin vücudun diğer kısımlarına yayıldığı ilerlemiş vakalarda ve kanser hücrelerinin hormonal olarak tepki vermediği durumlarda.
• Kemoterapinin en sık görülen kısa vadeli yan etkileri; saçın tamamıyla dökülmesi veya seyrelmesi, yüksek enfeksiyon kapma riski, mide bulantısı ve kusma, aşırı yorgunluk ve ağız ülseridir,
• Kemoterapinin en sık görülen uzun vadeli yan etkisi ise, erken menopozdur. Özellikle bazı ilaçlarda kronik kemik iliği supresyonu, ikinci bir kanser ve kalp rahat­sızlıkları riski de vardır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web