25 Temmuz 2010 Pazar

Kadında Üreme Organlarının Yer Değiştirmesi


KADINDA ÜRÜME ORGANLARININ YER DEĞİŞTİRMESİ

Karın boşluğunu dolduran organlar üstte diyafram, önde karın zarı ve altta da leğen tabanıyla çevrilidir. Bu organlar birtakım aşıcı bağlarla normal yerlerinde az çok sabitleştirilmiştir. Aralarında hiçbir boşluk yok­tur ve hepsi birbirine yapışıktır. Böylece sanki karşılık­lı olarak birbirinin yükünü kaldırmış olurlar. Kas duvar­ları, fizyolojik değişmelerden doğacak ya da dıştan gele­cek basınç artmalarına karşı normal karın içi basıncını aynı tutmaya çalışır. Bu yüzden kaslar kasılma ve gevşemeleriyle sürekli bir denge durumundadır. Şüphesiz ki her bir organ, yukarıda söylediğimiz şartlar altında az çok bir yer değiştirme yapabilir. Ama, bu her zaman nor­mal sınırlar içinde kalır. Eğer karın içi basıncı duvarla­rın zayıf noktaları üzerinde sürekli olarak etki yaparsa o zaman fıtıklar ortaya çıkar.


İşte karın boşluğunu çeviren yumuşak kısımlar ara­sında zayıf olan bir nokta da cinsel yarıktır. Kadında bu yarık, erkekte olduğu gibi yalnız idrar ve sindirim sistem­lerinin sonlanmasıyla ilgili değildir. Aynı zamanda çiftleşme organına ve doğum sırasında çocuk başına da yol verecektir. Bu nedenle, genişlemeye uygun bir yapıya sa­hip olması gerekir. İşte bu yapı ve özellik aynı zamanda onun daha zayıf olmasına da sebep olur.
Üreme organlarının yer değiştirmelerinden söz edi­lince daha çok rahimle ilgili olanlar anlaşılır. Rahim nor­malde gövde ve boyun kısımları öne bakan bir açı yapar. Öne doğru tümüyle leğen ekseni üzerinde yatmış bulu­nur Onu bu şekilde tutan aşıcı bağları ve dayanak cihaz­ları vardır.
Rahmin yer değiştirmeleri sağa, sola, öne, arkaya, yukarı ya da aşağıya doğru olabilir. Bir de rahimin çe­şitli yönlere doğru yatması ya da gövde kısmının boyuna oranla çeşitli yönlere doğru bükülmesi söz konusudur. Ya­ni rahim öne, arkaya, sağa ve sola doğru yatabilir ya da gövde kısmı boyun kısmının üzerinde gene öne, arkaya, sağa ve sola doğru bükülebilir. Ama, bütün bu saydıkları­mız arasında pratikte önemi olan ve en sık rastlanan 3 şekil vardır:

1 — Gövdenin boyun üzerinde öne doğru aşırı bü­külmesi: Bu gibi durumlarda rahmin kas yapısı normal­den daha sert ve katıdır. Gövde ve boyun parçaları ço­cukluktaki oranlarını korumuştur. Bunun yanı sıra kişi­sel yapıda da birtakım sapmalar görülür. Örneğin kadın­da çocuksu tip, ikincil seks karakterlerinde eksiklik, yağ­lanma, gibi durumlar göze çarpar. Belirtiler yönünden hastalar kadın hastalıkları hekimine genellikle sancılı âdet görme, bel ağrıları, akıntı, az ya da çok kanama, âdet süresinin azalması ya da çoğalması gibi şikâyetlerle başvurur. Bunların yanı sıra peklik, ishal, terleme, iştah bozuklukları, sindirim bozuklukları, başağrısı, yorgunluk gibi bir sürü şikâyetler de ortaya çıkabilir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web