25 Temmuz 2010 Pazar

Fallop Boruları,Tubalar

Bedenin ortasında bulunan rahim, kaçan yumurta hücrelerini ya­kalamak amacıyla sağda ve solda iki boru şeklinde olu­şumu yumurtalıklara doğru uzatmıştır. Bunlar aşağı yu­karı 15 santim uzunluğunda ve 3-4 santim kalınlığında olan ve her iki tarafta yumurtalıkla komşu olarak başla­yıp rahmin alt köşelerinde sonlanan iki borudur. Yumur­talıklara doğru yaklaşan bu iki tüp, fırlayan yumurta­cığı kapabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Tubalar yumurtacığın rahim boşluğuna gitmek için izle­diği yol olmanın yanı sıra, çok kere yumurtacığın spermatozoidler tarafından aşılandığı yer görevini de üze­rine almıştır. Boru dışta kalınlaşarak ampul adını alan bir kısım meydana getirir. En dışta ise serbest uçlar bir huniyi ya da bir karanfili andırır şekilde açılır. Buraya düzensiz olarak kesilmiş 10-15 milimetre uzunluğunda, gene 10-15 kadar saçak yapışır. Saçakların bir kısmının kenarı düz, ötekilerin kenarıysa dantela görünümünde­dir. Gene burada, tubanm iç kısımlarında, ancak mikroskop altında bakıldığında görülebilen, çok küçük titreşici tüyler serpiştirilmiştir. Bu tüyler rüzgârda dalgalanan bîr başak tarlasını andırılar ve onların bu hareketiyle yu­murta Fallop borusu içinde rahme doğru itilir.
Eskiden, Graaf folikülünün çatlaması sırasında tubanın iç ağzının yumurtacığı almak için yumurtalık üzerine konduğu düşünülürdü. Tekniğin ilerlemesiyle bu olayın filme alınması başarılmıştır. Artık durumun böyle olma­dığı bugün için bilinmektedir. Yumurtacık tuba içinde yolunu kendi kendine bulmaktadır. Daha kesinlikle bilin­meyen bazı kimyasal olaylann buna katkıda bulunmalan mümkündür.
Yumurtalıktan çıktığı sırada insan yumurtası, çıp­lak gözle ancak görülebilen bir toz parçası büyüklüğün-dedir. Bu insana çok küçükmüş gibi gözükmektedir Ama, gerçekte yumurtacık insan vücudunun en büyük hücresidir. Spermatozoidden binlerce kere daha büyüktür.
Yumurtacık tuba içindeki seyahati sırasında erkeğin üreme hücrelerinin gelmesini beklemektedir. Eğer bu se­yahatin başmda bir cinsel temas olursa, yumurtacık yolu­nun yarısında spermatozoidlere rastlar ve döllenir. Çoğun­lukla döllenme olayının tubalar içinde gerçekleştiğini da­ha önce de sizlere belirtmiştik. Ama, döllensin ya da döllenmesin, bekleme süresi bittiğinde, yani yumurtacık tuba içindeki yolunu tamamladığında, rahme gelir. Döllenmişse rah­min mukozasına yerleşerek gelişir. Döllenmemişse, daha sonra anlatacağımız âdet kanamasıyla birlikte, rahmin yüzeyel kısımlarım da sürükleyerek de dışarı atılır. Çünkü bu olaylar sırasında rahim, cinsel hormonların da etkisiyle, döllenmiş yumurtacığın gelip yerleşmesi ve büyümesi için gerekli bütün hazırlıkları tamamlamıştır. Yumurtacık oraya geldiğinde kendisi için yeni yedekleri bulmaktadır. Ar­tık rahmin çeperine yuvasını yapabilecek durumdadır. Ama, döllenmemişse, yalnızca bu iş için hazırlanan mukozo da gereksiz olur. Yani âdet kanaması, gebelik için yapıl­mış olan bütün hazırlıkların birlikte dışarı atılması olayı­dır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web