25 Temmuz 2010 Pazar

Bızır, Klitoris

Dış üreme organla­rının çıkıntılı açısında bızırı görmekteyiz. Evrim olayı ve anatomi yönünden şekli ve yapısı erkekteki penise uyar. Ama, erkeklik organının çok küçülmüş bir benze­ri, bir minyatürüdür. Vulvanın üst ve ön kısmında, orta çizgi üzerinde bulunan tek ve katılaşân bir organdır. Bı­zır ancak küçük dudakları ayırdıktan sonra görülebi­lir. Bunun dışında dudaklar ve pubis tarafından sak­lanmıştır. Uzunluğu aşağı yukarı 2 santim kadardır. Ama, erkeklik organı gibi içinden uretra geçmemektedir. Dışarıdan bakıldığında bızırın yalnız baş kısmı gö­rülür, geri kalan büyük parçası vücut içinde gömülüdür.
Tıpkı erkeklik organı gibi bızır da, yalnız ucunu ka­patan bir deriyle örtülüdür. Bu deri, penisteki sünnet de­risinin salgıladığı sıvıya benzer, çabuk acılaşan bir sıvı salgılar. Deri kıvrımmdaki yağ bezeciklerinden çıkan bu sıvı kadının cinsel organlarına karakteristik kokuyu ve­rir ve prensip olarak erkek için önemli bir cinsel uyaran­dır. Gene erkekte olduğu gibi deri kıvrımı, cinsel uyartı sırasında genellikle geriye çekilir.
Edebiyat dilinde bızır anahtar anlamına gelmekte­dir. Bununla eski anatomiciler bızırın kadın için cinsiye­tin anahtarı olduğunu anlatmak istemiştir. Bazı ırklarda, örneğin siyah ırkta, bızır Avrupa’lılarda olduğundan da­ha büyüktür. Kadının en duyarlı ve en uyarılabilir orga­nı olan bu oluşum, yalnızca cinsel istek duyumlarının başlatılmasına yaramaktadır. Kadın vücudu için bunun dışında bir fonksiyonu olduğu bilinmemektedir. Burada sonlanan sinirsel uçlar, erkeklik organının baş kısmında sonlananlardan çok daha duyarlıdır.
Bızır anatomik yapı olarak iki kavernöz cisimden, bir başka deyimle katılaşan dokulardan meydana gelmiş­tir. Elle ya da psişik yolla uyartı başlatıldığında bu olu­şumlar kanla dolar. Kan akımı bızırı şişirerek sertleştirir ve 3 ile 3,5 santim uzunluğuna erişecek kadar da büyü­tür. Kadının coştuğu andan başlamak üzere okşamalara hazır duruma geçen bızır, cinsel temas sırasında da erkek­lik organıyla sıkı ilişkide olabilmektedir.
Katılaşan oluşumların yalnız bızırda değil, aynı za­manda küçük dudaklar ve vajinanın giriş sınırında da bu­lunduğunda daha önce değinmiştik. Bu yapı özelliği yü­zünden vajinanın girişi cinsel uyartılar sırasında kanla şişer. Kırmızımsı daire şeklinde, erkeklik organını ya­kalayarak içine alan nemli ve elastik bir yastık gibi kemerleşir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web