25 Temmuz 2010 Pazar

Meyve Suları


MEYVE SULARI

Meyve ve sebze sularının önemi yeni değildir. Romalılar içkilerini bitki ve çiçekleri ezmek ve’karıştırmak suretiyle kokulandırırlardı. Birçok hastalıkları yalnız meyve ve sebze su­larıyla tedavi ederlerdi. Bu suları yalnız hastaların içeceği sıra­da sıkar ve kullanırlardı Bu suretle içindeki vitaminlerinden birşey kaybetmezlerdi. Bu sular hastalıkların en sadık koruyu­cusu idi.

Meyve ve sebze sularının terkiblerinde bulunan madde­lerden dolayı çok kuvvetlidirler. ,Bir litre üzüm veya. ananas suyunda 800-900 kalori vardır. Bir litre sütte ise 1300 kalori, 650 gram et, 12 yumurta veya 3 kilo patates aynı kaloriyi ve­rirler. Bir litre elma suyu 500 kalori, bir litre kiraz suyu 450 kalori, bir litre armut suyu 420 kalori, bir I ite portakal suyu 400 kalori ve nihayet çilek suyu 220 kalori verir. Fakat bir besi­nin yalnız kalorisine bakmamaltdır. Besinlerin içinde esaslı maddeler (Vitaminler ve mineraller) vardır.
Kısaca özetliyecek olursak meyve ve sebze sularında vi­tamin, şeker ve mineraller erimiş halde bulunduğundan sindi­rime elverişlidirler ve bunlar çok sarfeditmektedirler. Şimdi bunları, özel olarak ayrı ayrı inceleyelim :

MEYVE SULARININ ÇEŞİTLERİ VE FAYDALARI
KAYSI SUYU
Bu meyve vitamin ve minerallerden zengin olduğundan zihni ve bedenî yorgunluk; kansızlık ve hastalıkların nekahat zamanlarında bolca İçilmelidir.
FRENK ÜZÜMÜ (KASİS) SUYU:
Bunun yaprakları kaynatılır ve demlendirilir. İşte bu su romanizmalara, mafsal ağrılarına iyi gelir ve karaciğer üzerine uyarıcr etki yapar.
KİRAZ SUYU:
Kiraz suyu vücuttan toksinleri atar, kaybolan mineralleri yerine kor. Damar sertliği olanlar, fasal iltihaplarına karşı kor, şişmanlar, kabız olanlar yaşlılar günde bir kolo kiraz suyu içmelidir.
LİMON SUYU:
Portakal, Greyfurt, havuç, elma ve üzüm suyu gibi limon suyu da faydalıdır ve ün salmıştır. Limon suyunun faydalarını Şifalı bitkiler ve tatbik edildiği hastalıklar kitabında sözettik. Lrmon midesinde ülser olanlar bile içebilir. Kanı temizleyici hassasından dolayı hergün içilebilir. Limon suyu yalnız başına içilebileceği gibi diğer meyve suları ile de karıştırılarak içi­lebilir.
ÇİLEK SUYU:
Çilek suyu vücudu mineralize eder, vücuttan ürik asidi çı­karttığı için romatizmalılar, damla hastalığına duçar olanlar, bu meyvenin suyunu bol bol rahatlıkla içebilirler. Çilek suyu karaciğerin çalışmasını uyarır, sinir sistemini düzenler, damar sertliği olan­lara tavsiye edilir.
AĞAÇ ÇİLEĞİ (AHUDUDU) SUYU:
Ağaç çileği suyu yalnız veya su ile karıştırılarak içilir ve lezzeti çok hoştur.. Bu su romatizmalılara, ateşli hastalara içirildiği gibi Frenküzümü suyu ile karıştırıldığında serinletici hassası artar ve ateşli hastalara bol bol içirilir.
FRENK ÜZÜMÜ SUYU:
Frenküzümü suyu iştah açar, sindirimi kolaylaştırır, tok­sinleri vücuttan atar, karaciğer yetersizliği ve şişmesinde, id­rar ve sindirim yollan iltihaplarında, romatizma ve damla has­talıklarında bolca içilmelidir. Frenküzümü suyu su ile karıştırı­larak içilecek olursa ateş düşürücüdür.
KARADUT ŞURUBU:
Karadut şurubu sulandırılarak içilir. Serinletici ve yumu­şaklık verme hassası vardır. Bununla anjinliler, dişeti iltihabı olanlar ve aftlılar bol bol gargara yapmalıdırlar.
AYI ÜZÜMÜ SUYU:
Ayıüzümü suyu özel olarak bağırsak hastalıklarında : an­terit, kolit, ishal, arrnbli dizenteri ve bağırsak kokuşmasında kutlanılır. Ayıüzümü suyu gece görmesini artırır.
PORTAKAL SUYU:
Serinletici ve kuvvet verici hâssasından dolayı herkes ta­rafından sevilerek içilmektedir. Bundan başka portakal suyu kanı sulandırır ve damarları korur.
GREYFURT SUYU:
Greyfurt suyu İştah açar, hazmı kolaylaştırır, vücuttan toksinferi. atar, karaciğeri uyarır ve safranın akışını sağlar. Bu da portakal suyu gibi kanı sulandırır ve damarları koru.
ŞEFTALİ SUYU:
Şeftali suyu idari sötctiirur ve hafif yumuşaklık verir ve hazmı kolaylaştırır. Şeftali suyu yerine çok olgun şeftalileri yemek de pratik bir usuldür.
ARMUT SUYU:
Armut suyu idrar söktürür, toksinleri ve ürik asidi atar vücuttan. Vücudu mineralize ettiği için kansızlara, veremlilere ve beyin yorgunluğuna duçar olanlara bol bol içirmelidir. Ar­mut suyu kabızlık yaptığı için istahllilere de içirilir.
ELMA SUYU:
Elma suyu sinir ve kasları kuvvetlendirir, toksinleri atar, bağırsak antiseptiğidir, kabız kalanlara çok yemeleri tavsiye edilir. Elma suyu yalnız başına içileceği gibi havuç ve diğer meyve suları ile de karıştırılarak içilebilir
ÜZÜM SUYU:
Üzüm suyunun kaforisi önemlidir. Bir kiîo üzüm suyun­da 900 kalori bulunur. Üzüm suyu vücudu mineralize eder ve vücuttan toksinleri atar. Üzüm ve karaciğeri şiş olanlar bol bol içmelidirler. 1000 – 12000 gram. üzüm suyu birkaç gün için­de içilecek olursa vücut ve dimağ yorgunluğunu giderir ze­hirlenme ve kanda üresi olanlara günde 1400 gram olmak üze­re 3 hafta süre ile üzüm suyu çok iyi gelir.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web