25 Temmuz 2010 Pazar

Kızlık Zarı ,Himen

Vajinanın vulvaya açıldığı delik genç kızlardan bir mukoza kıvrımıyla da­ralmıştır. Bu kıvrıma kızlık zarı ya da himen adı verilir. Bakirelerde vajinayı dışa karşı kısmen kapatan bu zar, açıklığı ancak muayene sırasında vaginaya girişe izin ve­ren, yarım ay şeklinde bir oluşumdur. Kızlık zarının görü­nüşü yarımaydan başka şekillerde de olabilmektedir, Örne­ğin halka şeklinde, her iki yan dudağa ayrılmış bir halde, bir elek gibi delikli, kenarları dişli ya da saçak saçak ola­bilir. Hatta bir de, vajinanın alt ucunu tam olarak kapa­tan kızlık zarı şekli vardır. Burada âdet görme sırasında kan dışarı boşalamayacağından vajinanın içinde kan biri­kimi olmaktadır. O zaman küçük bir cerrahî müdahale ile kızlık zarını yarmak ve toplanan kanı boşaltmak gere­kir.
Kızlık zarının kalınlığında da farklar vardır. Genel ola­rak kalınlık 0,1 milimetreden 2 milimetreye kadar deği­şir. Bu ölçünün üst sınırı özellikle, zamanla ince deri kıv­rımının bağ dokusuna değiştiği ve kalınlaştığı yaşlı baki­relerde bulunur. Ama, gençlik çağlarında da, cinsel ilişkile­re izin verebilmesi için kaldırılması gereken kalın ve etli kızlık zarlarına rastlanmaktadır.
Yukarıdan beri anlattıklarımızın ışığı altında kızlık zarını, bazı şişe kapaklarının içine konulan lastik halka­lara benzetebiliriz. Eğer dilimizi üst dudağımızın iç kıs­mında gezdirirsek, ortada bir mukoza kıvrımına doku­nur, îşte kızlık zarının kıvamı da aynıdır.
Gerçekte kızlık zarı, anatomik yönden anlamsız bir mukoza kıvrımıdır. Ama, kültürel anlamı önemlidir. Genel­likle erkeğin yetindiği, kadında namusluk kavramını yapan ve gözle görülüp elle tutulan bir belirtidir. Çünkü normal­de ancak iyice yağlanmış bir küçük parmak, o da ölçülü davranmak şartıyla kızlık zarını yırtmadan bir bakirenin vajinasına girebilir. Buna karşılık, küçük parmaktan çok kalın olan erkeklik organı vaginaya girmeyi denerken, hemen her zaman kızlık zarını yırtacaktır.
Normal kızlık zarı, ilk cinsel temas sırasında yırtıla­rak birtakım parçalara ayrılır. Parçalara ayrılma, bir tok­mağın deldiği davul zarının yırtılması gibidir. Bu olaya kızlığın bozulması adı verilir. Yırtıklar daha çok önden baş­layarak arkaya doğru olmaktadır. Zar bir kan damarıyla beslendiğinden, yırtılmasına her zaman için küçük bir ka­nama eşlik eder. Doğum sırasında yarıklar derinleşir, par­çalar da kaybolarak yerinde düzensiz birtakım kabarcıklar kalır. Bunlara himen artıkları adı da verilir.
Evlilikte ilk gecenin heyecanını veren en büyük fak­törlerden biri, belki de en büyüğü kızlığın bozulmasıdır. Genç kızlığına veda eden kadında aynı zamanda birçok fizik ve moral değişiklikler de ortaya çıkmaktadır.

Hiç yorum yok:

Popüler Yayınlar

Related Posts with Thumbnails
Pasta Tarifleri

Uyarı

Bu site yayınlanan sağlık ile ilgili bilgiler , ziyaretçilerini bilgilendirmek amacıyla yayınlanmaktadır. Burada yayınlanan yazıların tamamı bilgilendirme amaçlı olup, hiçbir şekilde hekim muayenesi ve konsültasyonunun yerine konulmamalı, hastalık ve diğer sorunlara yönelik teşhis ve tedavi amaçlı olarak kullanılmamalıdır. Sağlığınızla ilgili acil durumlarda, bekleme süresi sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebileceği için, zaman geçirmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmanızı öneririz.
Genel Kişisel Web